Zbiórka ponaborowa – zmiany

Dzisiaj (21.09) odbyła się druga zbiórka ponaborowa. Pierwszym zmaganiem dla harcerzy była gra terenowa, którą przygotował: wyw.  Jakub Mazur i wyw. Maciej Chomik 

Po grze odbyły się zajęcia z musztry i apel. Podczas apelu Rozkazem L. 13/18:

// – > Został zwolniony z funkcji zastępowego zastępu Rysie:  wyw. Jakub Bukała.  Nowym zastępowym jest: dh. Michał Dąbrowa,

// – > Również został powołany nowy zastęp w Przeworsku.  Na funkcję zastępowego został mianowany: mł. Michał Sum,

// – > Zastęp Czarne Wdowy – Rozwiązany. wyw. Maciej Chomik – został zwolniony z funkcji zastępowego.
Z zastępu wywodzi się obecnie dwóch zastępowych zastępu I i II próbnego. Jeden pełni służbę w gromadzie zuchowej a dwóch harcerzy wkrótce zasili szeregi drużyny wędrowniczej.

Wkrótce relacja z dzisiejszego naboru i zbiórki w Rozborzu 

Dodaj komentarz