Szare wilki

Zastęp Zastępowych „SZARE WILKI” jest to najstarszy zastęp działający w drużynie. W skład zastępu wchodzą wszyscy przyboczni i zastępowi a jego zastępowym jest  drużynowy.

Skład zastępu:

     1. pwd. Jakub Uberman HR – zastępowy,
     2. ćw. Dorian Szawan,
     3. wyw. Maciej Krupa,
     4. wyw. Dawid Preisner,
     5. wyw. Igor Kaczmarzyk.

Dodaj komentarz