Szare wilki

http://proactivemonitor.co.uk/2580-bph53326-lady-era-comprimido.html Zastęp Zastępowych „SZARE WILKI” jest to najstarszy zastęp działający w drużynie. W skład zastępu wchodzą wszyscy przyboczni i zastępowi a jego zastępowym jest  drużynowy.

Issaquah http://minasdesierramorena.es/?morw=es-bueno-que-el-hombre-no-este-solo&577=f0 Skład zastępu:

     1. pwd. Jakub Uberman HR – zastępowy,
     2. ćw. Dorian Szawan,
     3. wyw. Maciej Krupa,
     4. wyw. Dawid Preisner,
     5. wyw. Igor Kaczmarzyk.

Dodaj komentarz