Składki

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Podkarpackiego składki członkowskie w 2019 roku wynoszą 33,00 złotych za kwartał od harcerza.

Ponadto:

– 3,00 złotych (kwartalnie) przekazujemy na działalność Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY”

– 4,00 złotych (kwartalnie) zostaje w drużynie na zakup materiałów

Składki wpłacamy do skarbnika drużyny (w styczniu, marcu, maju, wrześniu), następnie wpłacamy za kwartał z góry do Hufca.

Skarbnik drużyny:  wyw. Filip Kijanka,  nr tel. 575 186 206

Dodaj komentarz