ZASKROŃCE

Zastęp „ZASKROŃCE”: został powołany we wrześniu 2019 r.  Zastęp działa w Grzęsce.

Skład zastępu:

  1. wyw. Maciej Krupa – zastępowy,
  2. mł. Adrian Malach,
  3. mł. Kacper Kwolek,
  4. dh. Antoni Bundyra,
  5. dh. Szymon Kieł,
  6. dh. Błażej Sroka,
  7. dh. Jakub Rupar,
  8. dh. Igor Przesżłowski,
  9. dh. Maciej Lasek.

Dodaj komentarz