Przejście do Wędrowników

Jeżeli horyzont przyjmiemy za cel wędrówki, to jego osiągnięcie wyznacza następną dal, która kreśli cel dalszego wędrowania. O tym wędrownicy pamiętać powinni.

W piątek (tj. 12 października) w Rzeszowie odbyło się przejście harcerzy:
– wyw. Kacpra Byrwy,
– wyw. Macieja Chomika,

Do 1 Przeworskiej Drużyny Wędrowników „PEREGRINUS”!
Cały BOREK życzy wam powodzenia i dużo wędrowania!

Dodaj komentarz