Biwak w Świętoniowej

Czuwaj ⚜️ W dniach 29-31 marca BOREK biwakował w Świętoniowej.

Krótkie podsumowanie:
1) stopień wywiadowca zamknęli zastępowi: wyw. Kamil Janas i wyw. Maciej Krupa 😁
2) stopień młodzik zamknęli i złożyli Przyrzeczenie Harcerskie: mł. Wojciech Koralewicz, mł. Radosław Stęchły i mł. Adrian Malach 😁
3) zdobyliśmy ponad 50 sprawności (7 drużyny, 1 hufca) i 10 plakietek (6x drużyny, 4x hufca)💥
4) zastęp DZIKI od niedzieli ma nowego podzastępowego: mł. Wiktora Kogut 💪🏽

Podziękowanie dla kadeta mł. instr. KM Jakuba ŁOBOS z Klasa Mundurowa ZSZ Przeworsk, za przeprowadzenie zajęć w terenie 😎

Kilka zdjęć:

Dodaj komentarz