Biwak w Chałupkach

Biwak drużyny w Chałupkach 👣,

– dh. Dorian Szawan ćwikiem,
– dh. Dawid Preisner wywiadowcą,
– dh. Julian Bajda, dh. Miłosz Cużytek, dh. Stanisław Krysztanowski młodzikiem,
– dh. Kacper Kwolek, dh. Sebastian Preisner ukończyli z wynikiem pozytywnym bieg na barwy,
– dh. Szymon Kieł, dh. Antoni Bundyra, dh. Błażdej Sroka zostali dopuszczeni do obrzędu obłóczyn,
– ZASTĘP PRÓBNY z Grzęski otrzymał miano zastępu ZASKROŃCE: zastępowy wyw. Maciej Krupa,
– zamknęliśmy ponad 50 sprawności * i **.

Rozpoczęcie roku harcerskiego z przytupem! 😁🥳⚜️

Dodaj komentarz